David Vysloužil & Acoustic Irish

...rád tě opouštím , rád se vracím - v srdci tě nosím ...Ostravo...

Členové 

Michaela Caesarová
Kateřina Jakšová 
Barbora Klihová
Alena Vobrová
David Dave Vysloužil 
Irena Orságová