...rád tě opouštím, rád se vracím - v srdci tě nosím Ostravo...

tak to jsme my...

Michaela Caesarová
Kateřina Jakšová 
Barbora Klihová
Alena Vobrová
David Dave Vysloužil 
Nikola Cenková